рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania „Gornyje maszyny” udoskonaliіa wentylatory gіуwnej wentylacji dla GMK „Norylski nikiel”

18.08.2011

Maszyny wirowe WCD i WOD, zapewniaj№ce wysok№ ekonomikк pracy w szerokim zakresie trybów wentylacji, bкd№ pracowaж w kopalniach „Komsomolskaja” i „Tajmyrskaja” w Zapolarnym oddziale firmy. Produkowane dziкki mocom produkcyjnym zakіadu „Donieckgormasz” instalacje wentylacyjne bкd№ posiadaж poprawione charakterystyki aerodynamiczne i dodatkow№ ochronк wкzіów przed korozj№.

GMK „Norylski nikiel” to najwiкkszy na њwiecie producent niklu i palladu, jeden z najwiкkszych producentów platyny i miedzi. Oddziaіy produkcyjne Grupy znajduj№ siк na trzech kontynentach w piкciu krajach њwiata – Rosji, Australii, Botswanie, Finlandii i RPA.


Возврат к списку