рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania Corum uczciіa pamiкж weteranуw walcz№cych w Afganistanie

Kompania Corum uczciіa pamiкж weteranуw walcz№cych w Afganistanie
25.02.2014

Z okazji 25 rocznicy wyjњcia wojsk z Afganistanu Corum wraz z Charkowskim Miejskim Zwi№zkiem Weteranów Afganistanu nagrodzili weteranów - internacjonalistów honorowymi medalami i pami№tkami.

W ramach spotkania okoіo piкжdziesiкciu їoіnierzy walcz№cych w Afganistanie, którzy zjechali siк ze wszystkich przedsiкbiorstw Kompanii: "Corum Gorіowski Budowniczy Maszyn", "Corum Druїkowski Zakіad Budowy Maszyn", "Corum Donieckgormasz" i "Corum Donieckij energozavod" odwiedziіo takїe Charkowsk№ Gwardyjsk№ Szkoік Wojsk Pancernych i zіoїyіo kwiaty pod pomnikiem, upamiкtniaj№cym їoіnierzy walcz№cych w Afganistanie "Czarny Tulipan".


Возврат к списку