рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania Corum poprawia warunki bytowe swoich pracownikуw

Kompania Corum poprawia warunki bytowe swoich pracownikуw
04.02.2014

"U podstaw wszystkich programów Kompanii Corum leїy troska o ludzi. Jest dla nas bardzo waїne, by pracownicy, znajduj№c siк w miejscu pracy, czuli siк maksymalnie komfortowo. W tym kierunku zrobiono juї niemaіo, na przykіad, w zeszіym roku Kompania zainwestowaіa okoіo 3 milionów hrywien w poprawк warunków socjalno - bytowych dla pracowników przedsiкbiorstwa", - zauwaїyі Dyrektor "Corum Krzyworoїskie Zakіady Urz№dzeс Górniczych / Криворожский завод горного оборудования” Michaiі Buіatieckij.


Возврат к списку