рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kombajny „Gornych maszyn” staj№ do walki z twardymi skaіami

21.12.2012

Kombajny KSZ1KGU bкd№ pracowaж w њcianie nr 81 o dіugoњci 252 metry. Gruboњж pokіadu – 1,15 metra. Zamówienie dla „DTEK Swierdіowantracyt” zostaіo wykonane przedterminowo – na miesi№c przed terminem, co pozwoli górnikom juї w lutym 2013 roku rozpocz№ж wydobycie "czarnego zіota".


KSZ1KGU –to jeden z najbardziej znanych modeli kombajnów, produkowanych przez "Gornyje maszyny". Pierwsze wzory zaczкto produkowaж jeszcze w 1961 roku. W koсcu lat 90 zostaі on gruntownie zmodernizowany. KSZ1KGU sprawdziі siк jako wysoce wydajna, niezawodna i niewybredna maszyna. Prostota konstrukcji pozwala szybko i na odpowiednim poziomie jakoњciowym przeprowadzaж ich obsіugк techniczn№.

W caіej historii „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn” (wchodzi w skіad NPK ”Gornyje maszyny”), który produkuje KSZ1KGU, wyprodukowano ponad tysi№c takich kombajnów. W tym roku do kopalni dostarczono juї wysoce wydajny kombajn њcianowy UKD400.


Возврат к списку