рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Jelena PLACHOWA w dziesi№tce najlepszych kierownikуw sіuїb PR Ukrainy

Jelena PLACHOWA w dziesi№tce najlepszych kierownikуw sіuїb PR Ukrainy
24.03.2014

Trwaіo prawie miesi№c i odbywaіo siк dwóch kategoriach: wњród gіównych osób w firmach i poњród funkcyjnych kierowników sіuїb marketingu i PR. MMR zdecydowaі siк w ten sposób uczciж przyjњcie wiosny i znów wyjaњniж, kto z piкkniejszej poіowy ludzkoњci ma obecnie najwiкkszy wpіyw na ksztaіtowanie ukraiсskiego rynku reklamowo - komunikacyjnego.

Kierownik Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Jelena Pіachowa zajкіa w rankingu 4 pozycjк, pozostawiaj№c w pokonanym polu kilkadziesi№t swoich koleїanek - rywalek.

21 marca MMR i portal DELO przeprowadzili ceremoniк nagrodzenia najlepszych business-women Ukrainy.


Возврат к списку