Holding budowy maszyn Gornyje maszyny i wietnamska grupa przemysowa VINACOMIN podpisali memorandum o wsppracy

30.07.2013

Gornyje maszyny prowadz ju prace budowlane przy dwch pionowych szybach kopalni Nui Beo wykorzystujc urzdzenia, stworzone z uwzgldnieniem grniczo geologicznej specyfiki regionu, a take przy zaangaowaniu do projektu najlepszych specjalistw w zakresie budowy kopal.


Realizujemy kompleksowe projekty od budowy kopal do penej obsugi serwisowej. Nie jest tajemnic, e region Quang Ninh, gdzie ju teraz wydobywa si ponad 40 mln ton wgla rocznie, ma powany potencja dla mechanizacji procesu wydobycia wgla, co zwikszy wielko produkcji i poziom bezpieczestwa pracy grnikw. Wyraamy nadziej, e wasne rozwizania w sferze mechanizacji wydobycia wgla z cienkich pokadw i eksploatacji pokadw o duym nachyleniu za pomoc unikalnego kompleksu strugowego, a take nasze wieloletnie dowiadczenie we wsppracy z wiodcymi instytutami projektowymi, stan si znaczcym wsparciem dla urzeczywistnienia ambitnych planw naszych wietnamskich kolegw podkreli Dyrektor Generalny NPK Gornyje maszyny Jewgienij Romaszczin.


Przypomnijmy, e w cigu najbliszych czterech lat VINACOMIN planuje zwikszy wydobycie wgla prawie dwukrotnie do 75 milionw ton rocznie. Przy tym wzrost bdzie mie miejsce dziki wydobyciu podziemnemu, gwnie na obszarze prowincji Quang Ninh, gdzie wydobywa si okoo 90% caych zasobw wgla w kraju.