рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Grupa CKM: stabilna praca naszych przedsiкbiorstw – gwarancja zachowania pokoju i jednoњci na Ukrainie

Grupa CKM: stabilna praca naszych przedsiкbiorstw – gwarancja zachowania pokoju i jednoњci na Ukrainie
15.04.2014
Oświadczenie Grupy SCM

Kierownictwo firmy SCM, kierownicy największych holdingów przemysłowych grupy SCM, dyrektorzy przedsiębiorstw grupy SCM, pracujący w Obwodach Donieckim i Ługańskim, zapewniają o swoim wsparciu dla jednolitej, jednej i niezależnej Ukrainy, i zwracają się:

1 Do pracowników przedsiębiorstw Grupy SCM.

Prosimy was o zachowanie spokoju, pozostanie w miejscach pracy i kontynuację pracy. W tych trudnych warunkach stabilna praca przedsiębiorstw to najważniejsze, czego potrzebują miasta, regiony, kraj. I w tym jest nasza wspólna duża odpowiedzialność wobec rodaków, wobec przyszłości. Inaczej Wschód czeka destabilizacja, zapaść gospodarcza i rozruchy. Od hartu ducha i postawy obywatelskiej dziś, jak nigdy, zależy teraźniejszość i przyszłość naszych bliskich, naszych rodzin i całej Ukrainy.

2 Do wszystkich stron konfliktu.

Na Wschodzie Ukrainy grzmią wystrzały, są zabici i ranni. Każdy wystrzał, obojętnie czyj, to wystrzał przeciwko przyszłości. Przeciwko przyszłości Donbasu i przyszłości Ukrainy. Wschód Ukrainy nie potrzebuje zbrojnej konfrontacji, nie potrzebuje wojny. Potrzebuje pokoju, potrzebuje nowych miejsc pracy, potrzebuje wzrostu gospodarczego, który pokona biedę.

Prosimy o rezygnację ze stosowania siły, konfrontacji siłowej i przejście do negocjacji, podczas których niezbędne jest znalezienie pokojowego rozwiązania. Od tego zależy spokój i stabilność na Wschodzie Ukrainy i w całym kraju. Wspólnej przyszłości nie można zbudować na wzajemnych zniewagach, na poniżeniu,  a tym bardziej, na ludzkiej krwi.

3 Do przedstawicieli mediów, działaczy partii politycznych i organizacji społecznych w centrum i lokalnych.

Grupa SCM podejmuje wszelkie działania, które do niej należą, aby Ukraina była silna, aby życie w niej było godne. Rozumiemy i przyjmujemy odpowiedzialność za to, aby nasze przedsiębiorstwa stabilnie pracowały i nie angażowały się w politykę.
Prosimy działaczy partii politycznych i organizacji społecznych o niewciąganie przedsiębiorstw grupy SCM i naszych pracowników do oporu obywatelskiego po żadnej z walczących ze sobą stron. Każde wezwanie do wyprowadzenia pracowników Grupy na ulice, każda pikieta naszych biur w Kijowie i naszych przedsiębiorstw w regionach - to nie wkład w sprawę pokoju i jedności, to wkład w eskalację konfliktu na Wschodzie Ukrainy.Prosimy media o staranne sprawdzanie informacji odnośnie stanowiska SCM i jej pracowników w kontekście wydarzeń na Wschodzie Ukrainy. Dziś każde niesprawdzone słowo, jakakolwiek niesprawdzona informacja, może doprowadzić do tragicznych dla regionu i kraju skutków.

Przedsiębiorstwa Grupy SCM działają w 14 regionach Ukrainy, pracuje w nich ponad 320 tysięcy pracowników, kolejne prawie 2 miliony ludzi pracują w przedsiębiorstwach, które są naszymi partnerami, a razem z członkami rodzin jest to ponad 5 milionów osób.

Chcemy żyć w jednolitej, spokojnej i pomyślnej Ukrainie, nie podzielonej na Zachód i Wschód, Północ i Południe.

Nawet w dzisiejszej niełatwej sytuacji nadal odpowiadamy za pracujące przedsiębiorstwa, produkcję, plany inwestycyjne, zobowiązania wobec partnerów i pracowników, płatności podatków. I chcemy, żeby każdy urzędnik, każdy polityk, każdy działacz społeczny, każdy dziennikarz miał świadomość, że on także ponosi taką samą osobistą odpowiedzialność za swoje słowa i swoje czyny, jaką codziennie i o każdej porze ponosimy i my.

"SCM" S.A.

Возврат к списку