рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Grupa „Gornyje maszyny” rozszerzyіa rynki zbytu wyrobуw w 2010 roku

09.02.2011

„W 2011 roku panujemy dwukrotne zwiкkszenie udziaіu sprzedaїy eksportowych w przychodach Kompanii. Wzrost zostanie zapewniony nie tylko dziкki zwiкkszeniu dostaw na juї istniej№ce rynki – czyli Rosja, Biaіoruњ, Kazachstan i Macedonia, ale równieї dziкki eksportowi wyrobów do innych krajów”, - oњwiadczyі Maksim Niekrasow, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaїy NPK „Gornyje maszyny”.

Wњród nowych rynków zbytu grupy „Gornyje maszyny” s№ Buіgaria, Wietnam, Armenia, Sіowenia, Rumunia, Czarnogóra i Iran. Ponadto w celu wzmocnienia obecnoњci w krajach o znaczeniu strategicznym grupa”Gornyje maszyny” w 2011 roku otworzy przedstawicielstwa handlowe w Rosji, Kazachstanie, Wietnamie i Indiach.


Возврат к списку