рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gornyje maszyny” zapraszaj№ gуrnikуw WNP do dialogu

17.10.2012

Robocza czкњж programu podzielona jest na sekcje i okr№gіe stoіy. Konstruktorzy z Pionu Urz№dzeс Њcianowych i Chodnikowych przedstawiaj№ wysoce wydajne urz№dzenia do dr№їenia komór montaїowych kompleksów zmechanizowanych i now№ generacjк kombajnów z pionowymi gіowicami (organami urabiaj№cymi), a takїe opowiedz№ o rozwoju systemu strugowego urabiania w ukraiсskich kopalniach.

Specjaliњci z Pionu Urz№dzeс Infrastrukturalnych opowiedz№ o tendencjach w rozwoju transportu kopalnianego, nowych wentylatorach i instalacjach wentylatorowych gіównej wentylacji, kierunkach rozwoju przeciwwybuchowych urz№dzeс elektrycznych.

W nowej sekcji –„Urz№dzenia dla kopalс odkrywkowych” – bкdzie mowa o modernizacji koparek czerpakowych, moїliwoњciach technologicznych w zakresie produkcji czкњci zamiennych i perspektywach rozwoju urz№dzeс przenosz№cych.

Zgodnie z tradycj№, wiele czasu zostanie poњwiкcone na dyskusje i okr№gіe stoіy, podczas których górnicy bкd№ w stanie omówiж kwestie eksploatacji kopalnianych urz№dzeс górniczych, oraz przekazaж swoje їyczenia odnoњnie dalszego doskonalenia sprzкtu i technologii wydobywczych, form obsіugi serwisowej i posprzedaїnej.


Возврат к списку