Gornyje maszyny uruchomiy stanowisko remontowe w Rosji

27.09.2012

20 wrzenia przedsibiorstwo remontowe Kamieskiego Zakadu Budowy Maszyn dostarczyo 168 sekcji obudowy zmechanizowanej KD90T dla ciany nr 301 kopalni „Dalniaja”.

„DTEK to jeden z naszych strategicznych partnerów biznesowych, z którym wspóprac bardzo sobie cenimy. Majc wiadomo wielkiego znaczenia tego zamówienia dla naszego klienta Kompania „Gornyje maszyny” podja cay szereg dziaa w celu wykonania go maksymalnie szybko przy zachowaniu odpowiedniej jakoci”, - stwierdzi Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”.

Do realizacji zamówienia kopalni „Dalniaja” zaangaowano najlepsz kadr produkcyjn i inynieryjno – konstruktorsk Kompanii. Dziki wyposaeniu stanowiska remontowego w urzdzenia do chromowania czci zespou cylindrowo – tokowego zapewniono wysok jako hydrauliki siowej.

Przypomnijmy, e w ramach rozwoju obsugi posprzedanej – jednego z kierunków wzrostu w picioletniej strategii biznesowej „Gornych maszyn”, w tym roku w oparciu o KZBM stworzono wydzia remontowy dla przedsibiorstw wydobywczych Obwodu Rostowskiego i Biegorodzkiego. Obecnie w tym regionie aktywnie rozwija si oddzia przedstawicielstwa handlowego „Gornyje maszyny-RUS” przy zaangaowaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów i personelu kierowniczego z Obwodu Rostowskiego.

Stworzenie wydziau serwisowego pozwolio na obcienie szeregu mocy produkcyjnych Kamieskiego Zakadu Budowy Maszyn. Wydziay, które pozostay po koncentracji produkcji, dysponuj rozwinit infrastruktur – pozwala to w krótkim czasie i na bazie posiadanych urzdze rozwin w nich nowe przedsiwzicia. Na przykad produkowa sprzt i podzespoy dla rónych bran: rolnictwa, budowy samochodów, przemysu chemicznego i in. W KZBM mona take rozwija usugi logistyczne (dziki dostpnoci transportowej, wchodzcej bocznicy kolejowej i wolnym przestrzeniom do skadowania wyrobów) i produkcj z metalu. W szczególnoci mona produkowa wyroby metalowe ogólnego zastosowania, armatur odcinajc, narzdzia tnce.

Obecnie wraz z Rzdem Obwodu Rostowskiego Kompania „Gornyje maszyny” prowadzi dziaania w kierunku poszukiwania inwestorów do organizacji nowych przedsiwzi na zwolnionych powierzchniach.