рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gornyje maszyny” przyci№gaj№ inwestorуw w regionach, gdzie s№ obecne.

25.08.2013

Jako spoіecznie odpowiedzialny przedsiкbiorca, „Gornyje maszyny” prowadz№ z szeregiem zainteresowanych firm rozmowy w celu stworzenia dodatkowych miejsc pracy, rozwoju gospodarki regionu, doskonalenia i wprowadzania nowych technologii. Dlatego teї odnoњnie projektu koncentracji produkcji Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn prowadzone s№ rozmowy zarуwno z firmami ukraiсskimi, jak i miкdzynarodowymi, takimi jak Rotem Hyundai.


Возврат к списку