Gornyje maszyny: kierunek na rozwj miast

02.09.2013

Jako pierwsze do projektu koncentracji produkcji przystpiy Gornyje maszyny DGM, Gornyje maszyny GMC i Gornyje maszyny DrMZ, a nastpnie do tego procesu docz wszystkie jednostki produkcyjne Kompanii. Oczekuje si, e pena realizacja projektu potrwa okoo trzech lat.


Celem projektu jest maksymalnie efektywne wykorzystanie mocy jednostek produkcyjnych Kompanii. Takie podejcie pozwoli na zredukowanie nakadw, zmniejszenie kosztw wasnych produkcji i zwikszenie wydajnoci pracy przy zachowaniu wielkoci produkcji.


W wyniku realizacji projektu Kompania dy do zwolnienia szeregu terenw, niezaangaowanych w podstawow dziaalno przedsibiorstw, ktre dysponuj dobr infrastruktur do rozwijania nowych linii produkcyjnych.


Jako odpowiedzialny krajowy inwestor Kompania podejmuje aktywne dziaania w procesie poszukiwania i przycignicia inwestorw w celu stworzenia linii produkcyjnych, ktre nie konkurowayby z jej dziaalnoci podstawow, byyby wysokotechnologiczne, a take wykorzystywayby do maksimum zarwno istniejc infrastruktur, jak i potencja ludzki miast, w ktrych znajduj si przedsibiorstwa. Spowoduje to znaczn aktywizacj rodowiska pracy, bdzie sprzyja stworzeniu nowych miejsc pracy i przypywowi inwestycji, pojawieniu si nowych kierunkw rozwoju miast.


Rozpatrywany jest rwnie wariant rekultywacji opustoszaych terenw produkcyjnych Kompanii i przekazania ich samorzdom, ktre mogyby wykorzysta je zarwno do samodzielnego przycignicia inwestorw i stworzenia linii produkcyjnych, jak i dla innych celw wykorzystania terenw pod miejskie obiekty infrastrukturalne, wydzielenia dziaek pod zabudow nieruchomociami komercyjnymi lub mieszkalnymi, stworzenia stref odpoczynku dla mieszkacw miast i innych korzystnych celw.


Uwzgldniajc fakt, e wielu powanych graczy na rynku woli uzyska osobowo prawn, dysponujc niezbdnymi aktywami i zezwoleniami, Kompania jest gotowa zaproponowa struktur cakowicie dostosowan do realizacji projektu. W taki sposb zorganizowano firm Rotem Ukraina, jako platform do realizacji projektu inwestycyjnego pod klucz. W przypadku pomylnego zakoczenia negocjacji wszystkie czci skadowe tego projektu bd przekazane Hyundai Rotem.


Gornyje maszyny czuj odpowiedzialno za gospodarczy rozwj regionu i planuj kontynuacj otwartej i transparentnej pracy nad tym wanym ze spoecznego punktu widzenia projektem.