Gornyje maszyny Drukowski Zakad Budowy Maszyn witowa jubileusz 120 - lecia

02.10.2013

Obecnie Gornyje maszyny Drukowski maszzavod jest jednym z liderw w zakresie wielkoci produkcji w Obwodzie Donieckim. Odbiorcami produkcji przedsibiorstwa s takie krajowe firmy jak DTEK, Metinvest, Donieckstal, rosyjskie Donugol, Jukuzbasugol i biaoruska Bielaruskalij.


Podajc za strategicznym kursem Kompanii, Gornyje maszyny Drukowski Zakad Budowy Maszyn zapewnia stanowiska pracy dla ponad dwch tysicy mieszkacw miasta, gwarantuje konkurencyjne wynagrodzenie i godny pakiet socjalny, troszczy si o popraw warunkw pracy pracownikw. W zakadzie funkcjonuj programy ksztacenia przygotowujce przysze pokolenie. Dziesitki modych chopcw i dziewczt zdobywa swoje pierwsze dowiadczenia w pracy podczas praktyki na wydziaach zakadu.


Gornyje maszyny Drukowski Zakad Budowy Maszyn zawsze zajmuje aktywne stanowisko, ukierunkowane na popraw poziomu ycia mieszkacw miasta. Przedsibiorstwo realizuje wielorakie projekty spoeczne i dobroczynne, wiadczy pomoc weteranom i wychowankom domw dziecka, uczcej si modziey, propaguje i aktywnie wspiera zdrowy styl ycia i sport.


Uroczysto, powicona jubileuszowi Zakadu odbya si w miejskim paacu kultury Etiuda. Tego dnia gratulacje pracownikom przedsibiorstwa zoyli pierwsi kierownicy firmy, gocie z Administracji Pastwowej Obwodu Donieckiego i Drukowskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego. W uroczystej oprawie pracownicy przedsibiorstwa otrzymali nagrody pastwowe, dyplomy i wyrazy wdzicznoci od rzdu, wadz obwodowych i miejskich. Za sumienne wykonywanie obowizkw subowych i osobisty wkad w rozwj firmy niektrym pracownikom przedsibiorstwa przyznano nagrody korporacyjne w kategorii Najlepszy pracownik.


Uroczysto zakoczya uroczysta kolacja z losowaniem cennych nagrd oraz koncert zasuonego artysty Ukrainy Witalija Kozowskiego