рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gornyje maszyny” dla „ArcelorMittal Temirtau”: Najlepszy kombajn chodnikowy w swojej klasie

03.12.2012

KPD bкdzie dostarczony firmie „ArcelorMittal Temirtau” (Kazachstan) do dr№їenia chodnika odprowadzaj№cego gaz. Aby górnicy w maksymalnie krótkim terminie mogli przyst№piж do pracy, specjaliњci techniczni „Gornych maszyn” przeprowadz№ seminaria szkoleniowe i udziel№ niezbкdnej pomocy przy opanowywaniu kombajnu.

Ten rok byі szczególnie pomyњlny dla modelu kombajnu chodnikowego KPD. W czerwcu urz№dzenie otrzymaіo Grand Prix Miкdzynarodowych Targów „Wкgiel Rosji i Górnictwo”, jako najlepszy eksponat i od razu po targach zostaіo zakupione przez „Razriez Inskoj” („Promuglezbyt” OAO), gdzie pomyњlnie pracuje w trudnych warunkach geologiczno – górniczych. W sierpniu KPD ustanowiі rekord Ukrainy w dr№їeniu, dr№ї№c w ci№gu miesi№ca 561 metrów bieї№cych w kopalni „Juїnodonbasskoje nr 1”.


Возврат к списку