рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

„Gorіowski zakіad Budowy Maszyn” zmodernizowaі opakowania na czкњci zamienne do GSZO

18.05.2012

Zastosowanie nowych opakowaс skróci czas pakowania wyrobów, nada towarowi reprezentacyjny wygl№d i pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie powierzchni samochodów, które dostarczaj№ czкњci zamienne do klientów.

W odróїnieniu od drewnianych opakowaс, które byіy wczeњniej wykorzystywane, opakowania tekturowe maj№ maі№ wagк i optymaln№ cenк na równi z duї№ odpornoњci№ mechaniczn№. Podobne opakowania wykorzystuj№ równieї duїe miкdzynarodowe firmy. Nastкpnie planowane jest pakowanie wszystkich maіogabarytowych wyrobów zakіadu w opakowania tekturowe.


Возврат к списку