Gorowski Zakad Budowy Maszyn: ustanowi produkcyjny rekord Ukrainy

19.01.2012

„Wysokie wskaniki przedsibiorstw NPK „Gornyje maszyny”, które widzimy na przykadzie „Gorowskiego Zakadu Budowy Maszyn”, s bezporednim skutkiem wypracowanej strategii rozwoju Kompani. Obecnie w zakadach aktywnie realizowane s programy modernizacji sprztu i koncentracji produkcji. I tak na przykad, w 2011 roku, na pierwszy etap modernizacji i rozwoju "Gorowski zakad Budowy Maszyn" przeznaczy ponad 14 mln hrywien. Ponadto wprowadzono "Zote zasady" oszczdnej produkcji, system zarzdzania jakoci, duo uwagi powica si zdrowiu i bezpieczestwu. Wszystkie te skadowe pozwoliy osign tak wysokie tempo produkcji przy zachowaniu jakoci”, - stwierdzi Dyrektor ds. Produkcji NPK „Gornyje maszyny” Teimuraz Datuaszwili.

„Rekordowa ilo wyprodukowanego i dostarczonego do klientów sprztu to rezultat zrozumiaego procesu produkcyjnego i wspólnych dziaa zaogi. Wanie dziki ich wysikom, w grudniu 2011 roku „Gorowski zakad Budowy Maszyn” wykona grudniowy plan wypuszczenia towarów na 115%”, - stwierdzi Dyrektor Generalny „Gorowskiego Zakadu Budowy Maszyn” Konstantin Kriukow. Pracownicy przedsibiorstwa, którzy wykazali wysokie wyniki pracy, bd dodatkowo nagrodzeni.