Gorowski zakad Budowy Maszyn i Gorowski maszzawod maj nowy bank partnerski do realizacji projektu wynagrodze

22.06.2012

Wród korzyci, jakie otrzymali pracownicy zakadów budowy maszyn od nowego banku, jest szeroka sie bankomatów banków- partnerów, w których mona wypaca pienidze bez prowizji i informacje SMS o przepywie rodków pieninych klienta. Dostpne s take funkcje kontroli pozostaych na rachunku rodków w trybie czasu rzeczywistego, a take sprawdzania bilansu rachunku i limitu kredytowego. Ponadto udostpnione s usugi bankowoci internetowej. W przypadku delegacji do Rosji, Kazachstanu i Biaorusi pracownicy mog równie wypaca pienidze bez prowizji w bankomatach „Sbierbanku Rosji”.

„Musielimy znale najkorzystniejsze i najwygodniejsze warunki obsugi pracowników zakadu. „Sbierbank Rosji” daje moliwo wypaty pienidzy w ogromnej liczbie bankomatów bez prowizji, proponuje nie tylko zaksigowanie wynagrodzenia, ale i bardziej potrzebne usugi „kartowe”. Jestemy wdziczni bankowi za operatywno reakcji na proby firmy i jako obsugi”, - skomentowaa partnerstwo Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”


„Grupa firm „Gornyje maszyny”, jest jednym z naszych najwikszych klientów, korzysta z szerokiego spektrum produktów bankowych. Zauwaamy wysoki poziom profesjonalizmu i oddanie swojej pracy przez pracowników firmy i zawsze cieszymy si, mogc zaproponowa najkorzystniejsze i najbardziej komfortowe warunki obsugi. Bardzo cenimy sobie naprawd partnersk i obopólnie korzystn wspóprac”, - podkreli Kierownik Donieckiego Zarzdu Okrgowego „Sbierbanku Rosji” S.A. Andriej Pietrienko.