Firma Gornyje maszyny tworzy zdolno do pracy dla ponad 80% kopal Ukrainy

21.10.2013

Firma „Gornyje maszyny” tworzy zdolno do pracy dla ponad 80% kopal Ukrainy


Kwestia ta jest aktualna zarówno dla Ukrainy, jak i dla takich wielkich producentów wgla, jak Rosja, Chiny, Biaoru, Polska, Wietnam, poniewa przy zachowaniu wspóczesnego tempa wydobycia wgla moe go wystarczy na nie wicej ni 200 lat.


Ukraina to kraj o bardzo surowych, wedug norm wiatowych, warunkach wydobycia uytecznych kopalin: 74% znalezionych zasobów wgla zalega w cienkich i bardzo cienkich pokadach, których miszo znajduje si w przedziale 0,55 – 0,8 m a tylko 26% pokadów ma redni miszo (ponad 1,2 m).


Oprócz tego, wedug prognozowanych danych, do 2030 roku udzia wgla w wiatowym zuyciu energii wyniesie 28%, a jego wiatowe zuycie zwikszy si o 74% (w stosunku do poziomu zuycia z 2004 roku). Przy tym, wedug prognoz, do 2021 roku ogólnowiatowe wydobycie wgla z cienkich pokadów wzronie o ponad miliard ton (z 1,7 mld ton (2006 r.) do 2,73 mld ton (2021 r.). Mówi to o tym, e dzi na caym wiecie eksploatowane s pokady, na które wczeniej nie zwracano uwagi z powodu maej miszoci.


Jak powiedzia Ildar Salejew, dla „Gornych maszyn” praca w cienkich i bardzo cienkich pokadach to nie wyzwanie, a zwyka rzeczywisto. Dowiadczenie Kompanii w mechanizacji wydobycia w warunkach cienkich pokadów liczy ponad 80 lat – od momentu wyprodukowania przez Gorowski Zakad Budowy Maszyn pierwszej wrbiarki w 1927 roku. Nie przypadkiem na naszym dowiadczeniu w mechanizacji uczyo si wiele wiatowych firm. W tym równie Joseph Joy, twórca jednej z najwikszych na wiecie firm zajmujcych si produkcj urzdze dla przemysu wydobywczego, który na pocztku swojej dziaalnoci zawodowej zdobywa dowiadczenia w mechanizacji wydobycia podziemnego w Donbasie.


„Znamy ten temat na poziomie eksperta, z sukcesami wydobywamy uyteczne kopaliny w trudnych warunkach górniczo – geologicznych i jestemy gotowi pomaga firmom zarówno w Ukrainie, jak i na caym wiecie” – podkreli Dyrektor ds. Strategii „Gornych maszyn”.