Firma Gornyje maszyny ogasza wyniki dziaalnoci finansowej za I procze

10.09.2012

„Pozytywna dynamika wskaników finansowych firmy jest zwizana, w pierwszej kolejnoci, ze zwikszeniem wielkoci sprzeday wyrobów, w tym równie na eksport, i optymalizacj kosztów staych”, - powiedzia Michai Potapow, Dyrektor ds. Finansowych NPK „Gornyje maszyny”.


W porównaniu z pierwszym póroczem 2011 r. sprzeda na rynku wewntrznym wzrosa o 37% - do 1,299 miliarda hrywien. Firmie udao si równie zwikszy sprzeda nowych urzdze o 85% i prawie 4-krotnie – sprzeda remontów kapitalnych kombajnów cianowych i sekcji obudowy zmechanizowanej. W minionym póroczu eksport wzrós o ponad 89%. Gównymi zagranicznymi rynkami zbytu stay si Rosja, gdzie dziaa firma „Gornyje maszyny RUS”, i Kazachstan, gdzie na warunkach oficjalnego dystrybutora „Gornyje maszyny” s reprezentowane przez TOO „Gornyje maszyny”.

W ramach programu inwestycyjnego w pierwszym póroczu sfinansowano utworzenie wydziaów remontowych sprztu cianowego i chodnikowego, a take sekcji obudowy zmechanizowanej.

Kluczowe wydarzenia pierwszego pórocza 2012 r.

Luty 2012. Zakoczono budow sieci oddziaów firmy handlowej „Gornyje maszyny RUS”.

Marzec 2012 r. Wprowadzono pionow struktur Spóki. Stworzono Pion Urzdze cianowych i chodnikowych, Pion urzdze infrastrukturalnych i Pion urzdze dla górnictwa odkrywkowego.

Maj 2012 r. Podpisano kontrakt ze spók Vinacomin na budow 2 szybów górniczych.

Maj 2012 r. NPK „Gornyje maszyny” cakowicie wyposay w urzdzenia cian dla kopalni „1/3 Nowogorodowskaja” GP „Selidowugol”. Kompleksowa dostawa urzdze obejmuje 220 sekcji zmechanizowanej obudowy 2KDD po kapitalnym remoncie, kombajn cianowy KDK500, pompowni SND, koowrót LW-45, a take aparatur elektryczn. rednie miesiczne obcienie ciany wynosi 2500-2600 ton na dob.

Czerwiec 2012 r. NPK „Gornyje maszyny” zdobya Grand Prix midzynarodowych targów „Wgiel Rosji i Mining” za kombajn chodnikowy KPD.