Elita konstruktorw w Gornych maszynach

12.03.2013

Zmiany zostay dokonane w ramach rozwoju struktury pionowej najwikszego w WNP holdingu zajmujcego si budow maszyn, produkujcego urzdzenia dla przemysu wydobywczego. 58 pracowników, wczeniej pracujcych w wyspecjalizowanym biurze konstrukcyjnym zakadu „Swiet szachtiora” doczyo do Pionu Urzdze cianowych i Chodnikowych, na czele którego stoi Aleksandr Kowalczuk.

„Dowiadczony zespó inyniersko – konstruktorski to warunek sukcesu w budowie maszyn. Tworzymy zoone maszyny, realizujemy wielkie projekty w zakresie wyposaenia cian „pod klucz” w nasze urzdzenia. Z przyjciem wykwalifikowanych specjalistów z BIK charkowskiego zakadu powanie wzmocnilimy zasoby intelektualne, które s jednymi z najlepszych w WNP. Obecnie charkowscy konstruktorzy wraz z kolegami z Pionu bd w stanie uczestniczy w realizacji zoonych i interesujcych z punktu widzenia rozwoju zawodowego projektach, zarówno w Ukrainie, jak i docelowych geograficznych rynkach Kompanii”, - owiadczy Aleksandr Kowalczuk, Dyrektor Pionu Urzdze cianowych i chodnikowych NPK „Gornyje maszyny”.

Prezes Zarzdu PAO „Charkowskie Zakady Budowy Maszyn „Swiet szachtiora” Giennadij Wysockij zauway: „ W „Gornych maszynach” konstruktorzy s na osobnym rozrachunku. Tutaj szczególn uwag zwraca si na ich wszechstronny rozwój: uczestnictwo w profilowanych konferencjach midzynarodowych, odwiedzanie klientów zagranicznych, rónorodne seminaria i szkolenia. Dlatego konstruktorzy, którzy przeszli z WKB, bd w stanie podnie swoje zawodowe cechy”.

Przypomnijmy, e w skad Pionu Urzdze cianowych i Chodnikowych oprócz zakadów „Swiet szachtiora” wchodz Drukowski Zakad Budowy Maszyn i „Gorowski Zakad Budowy Maszyn”.