рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Elena Plachowa wystкpowaіa w ramach Pierwszego narodowego forum wsparcia eksportu

Elena Plachowa wystкpowaіa w ramach Pierwszego narodowego forum wsparcia eksportu
24.04.2015

W ramach okr№gіego stoіu "Wspóіpraca Ukraina - Chiny w obszarze eksportowo-importowej wspуіpracy" gіos zabraіa czіonek zarz№du Corum Group Elena Plachowa. W swojej wypowiedzi opowiedziaіa o doњwiadczeniu wejњcia na rynek chiсski, podkreњlaj№c kilka kluczowych zaleceс dla firm ukraiсskich w kwestii:

- doboru partnera biznesowego w Chinach;

- potrzeby ochrony wyrobуw przed kopiowaniem;

- osobliwoњci ochrony praw wіasnoњci wspуlnych przedsiкbiorstw;

- skutecznych metod zarz№dzania relacjami z klientami na rynku chiсskim. 


Autoryzowany Ambasador Chin na Ukrainie Zhang Siyun wysoko oceniі pracк wykonan№ przez firmк.


Возврат к списку