рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Dyrektorem ds. Zabezpieczenia Prawnego NPK „Gornyje maszyny” mianowano Andrieja Afinogenowa

18.05.2011

„W naszej Kompanii Pan Afinogenow pracuje od sierpnia 2010 roku i w tym czasie zaprezentowaі siк jako profesjonalny menedїer, kompetentny w swoim zakresie zadaс”, - stwierdziі Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generaly NPK „Gornyje maszyny”.

Andriej Afinogenow urodziі siк w 1980 roku we Wrocіawiu, w Polsce. W 2002 r. ukoсczyі Narodowy Uniwersytet Doniecki ze specjalnoњci№ „Prawoznawstwo”. W 2008 r. ukoсczyі drugi fakultet w Donieckim Paсstwowym Uniwersytecie Zarz№dzania na kierunku „Sіuїba paсstwowa”. Karierк prawnicz№ rozpocz№і w 2001 r. w firmie „Argus” na stanowisku radcy prawnego. W latach 2002-2005 pracowaі w Korporacji „UkrPodszypnik” jako starszy radca prawny, po czym przeszedі do KB „Aktiv-bank”, gdzie pracowaі jako zastкpca naczelnika zarz№du prawnego, dyrektor wydziaіu prawnego. Pan Afinogenow staі równieї na czele Departamentu prawnego Przedsiкbiorstwa Paсstwowego „Ukrpoczta”. Przed przyjњciem do NPK „Gornyje maszyny” kierowaі departamentem prawnym i departamentem ds. pracy ze zіymi kredytami „BTA Banku”. W sierpniu 2010 r. przyszedі do NPK „Gornyje maszyny” na stanowisko Zastкpcy Dyrektora ds. Zabezpieczenia Prawnego. W grudniu 2010 r. zostaі mianowany peіni№cym obowi№zki Dyrektora ds. Zabezpieczenia Prawnego.


Возврат к списку