рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Dyrektor z Personelu firmy Corum Anna Adom według oceny portalu Delo.UA weszła do dwudziestki najlepszych HR-dyrektorów Ukrainy.

Dyrektor z Personelu firmy Corum Anna Adom według oceny portalu Delo.UA weszła do dwudziestki najlepszych HR-dyrektorów Ukrainy.
16.06.2014

Punkt ostateczny kaїdego uczestnika formowaі siк z trzech skіadników: 25% stanowiіy gіosy uzyskane w ramach gіosowania on-line, 25% — badania media rezonansu dziaіalnoњci uczestnikуw 50% — ocena ekspertуw zawodowych.


Razem w ratingu wziкіo udziaі 75 najlepszych TOP menedїerуw firm o rуїnych keirunkach. Caіkotiw№ listк uczestnikуw ratingu i uzyskane punkty moїna zobaczyж na stronie ratingu http://delo.ua/rates/hr-directors-rating/. Ceremonium nagrodzenia 20-tu najlepszych Dyrektorуw Personalnych odbyіa siк dnia 12 czerwca w Kijowie w ramach drugiego miкdzynarodowego HR Wisdom Summit. 


Na nim spikerzy z Ukrainy, USA i Grecji podjкli temat „Stwarzaj moїliwoњci”, w imieniu firmy Corum wyst№pili Dyrektor Personalny Anna Adom i Dyrektor Generalny Jewgenij Romaszczyn. Takїe w ramach danego przedsiкwziкcia HR praktycy dzielili siк historiami sukcesуw i poraїek w swojej karierze.


W tym roku Sammit odwiedzili ponad dwieњcie czoіowych TOP menedїerуw, Dyrektorуw Personalnych, HR specjalistуw, trenerzy biznesowych i specjalistуw ds. pozyskiwania pracownikуw.


Возврат к списку