Dwanacie kombajnw KA200 od Gornych maszyn dla DTEK

14.12.2012

Geologiczna miszo pokadu, na którym bdzie pracowa kombajn – 0,93 m, miszo urabiania - 1,05 m.

Cech wyróniajc kombajnu jest sposób urabiania pokadu wglowego zgodnie z uwarstwieniem, co zapewnia obnienie energochonnoci wydobycia wgla (w porównaniu z kombajnami z organem limakowym) oraz zwiksza stabilno stropu. Konstrukcja kombajnu KA200 pozwala efektywnie urabia lepkie i twarde wgle o wytrzymaoci do 400 kN/m, zwikszajc asortyment i zmniejszajc zawarto popiou w wglu.

Obecnie w „DTEK Pawogradugol” pracuje ju 12 takich kombajnów, wyprodukowanych przez Kompani „Gornyje maszyny” w cigu ostatnich czterech lat. A dla kopalni „Jubilejnaja” to ju 3 kombajn pytkozabiorowy, zmontowany w zakadzie „Gorowski Zakad Budowy Maszyn" (wchodzi w skad Kompanii "Gornyje maszyny"). Ponadto, w kopalniach „DTEK Pawogradugol” wykorzystywane s zmechanizowane obudowy 1KD90, DM, KD80, kombajny cianowe UKD200-250, UKD200-400, RKU 10 produkcji NPK „Gornyje maszyny”.

Informacja o КА200

Kombajn cianowy KA200 jest przeznaczony do zmechanizowanego wydobycia wgla w przodkach cianowych lekko pochyych i z pochyych pokadów o gruboci 0,8 -1,25 m, o wytrzymaoci warstwy do 400 kN/m, eksploatowanych przy posuwie przodka w zakresie rozcigoci pokadów z ktami nachylenia do 35°, take w zakresie wzniosu i upadu do 10°. Kombajn zapewnia bezwnkowe dwukierunkowe wybieranie wgla zarówno w prawej, jak i w lewej cianie bez przemontowania.