рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Drugie їycie kombajnu њcianowego UKD 200-250

06.02.2013

Przed remontem kapitalnym kombajn ten wydobyі na powierzchniк 650 tysiкcy ton wкgla. Podczas prac remontowych odnowiono czкњci moduіu grupowego, wyprodukowano grupк kóі zкbatych, a takїe zamontowano nowy silnik elektryczny.

Wyremontowany dla kopalni „Zapadno –Donbasskaja” kombajn bкdzie wydobywaж „czarne zіoto” na nowej њcianie, której uruchomienie zaplanowano na 15 lutego.

Wedіug sіów zastкpcy gіównego mechanika kopalni „Zapadno – Donbasskaja” Wіadimira Kunika, górnicy s№ zadowoleni z kombajnów њcianowych produkcji „Gornych maszyn” i na razie nie zamierzaj№ przechodziж na inne modele: „Powinniњmy braж pod uwagк jeden typ kombajnu, їeby zmniejszyж swoje koszty obsіugi. Wybraliњmy ten typ kombajnu. Myњlк, їe siк nie pomyliliњmy”. Na wyposaїeniu górników z Zachodniego Donbasu, oprócz wyremontowanego UKD 200-250, znajduj№ siк jeszcze 3 nowe kombajny tego modelu.


Возврат к списку