рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Donieck – Astana. „Gornyje maszyny” otworzyіy przedstawicielstwo w Kazachstanie

27.12.2011

„Kontynuujemy realizacjк naszej strategii wejњcia na rynki miкdzynarodowe. W bieї№cym roku otworzyliњmy pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo w Rosji – „GORNYJE MASZYNY RUS”, z central№ w Moskwie i przedstawicielstwem w Nowokuzniecku. Nastкpnym krokiem byіo otwarcie przedstawicielstwa w Kazachstanie. W ci№gu 2011 roku nasza kompania pomyњlnie zrealizowaіa szereg duїych projektów w zakresie dostaw sprzкtu górniczego w Kazachstanie. Pozwoliіo to na zwiкkszenie dіugoterminowego zainteresowania klientów naszymi technologiami i rozwi№zaniami konstrukcyjnymi. Ponadto, obecnoњж przedstawicielstwa pozwoli nam na њwiadczenie dodatkowych usіug serwisowych w zakresie obsіugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej”, - oњwiadczyі Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”.


Возврат к списку