рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Corum wprowadza postanowienia Ustawy Ukrainy "O przeciwdziałaniu korupcji"

Corum wprowadza postanowienia Ustawy Ukrainy "O przeciwdziałaniu korupcji"
01.07.2015

Zgodnie z postanowieniami nowej Ustawy kompaniom należy wykonywać szereg wymagań, jedno z których jest opracowanie i wprowadzenie Programu Antykorupcyjnego : „kompleksu reguł, standardów i procedur do ujawnienia, przeciwdziałania i zapobiegania korupcji w działalności osób prawnych" (art. 62 Ustawy Ukrainy "O przeciwdziałaniu korupcji").


W kierunku przeciwdziałania korupcji Corum już nie pierwszy rok prowadzi aktywną działalność. Przede wszystkim, jest to tworzenie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, wprowadzenie Kodeksu etyki korporacyjnej, procedury sterowania konfliktem interesów, a także niezależna zintegrowana Linia Zaufania (Gorąca linia). Teraz na kompanię czeka zadanie zjednoczyć wszystkie działania prowadzone w tym kierunku i stworzyć Program Antykorupcyjny odpowiednio do wymogów ustawodawstwa, po czym skutecznie wprowadzić go na swoich przedsiębiorstwach.


Pierwsze kroki ku tworzeniu tego Programu już poczyniono: powołany zespół roboczy oraz opracowany projekt Programu Antykorupcyjnego. W trakcie opracowania projektu Programu grupa robocza Corum uczestniczyła w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach poświęconych tej tematyce w celu zapoznania ze skutecznymi praktykami wprowadzenia Programów Antykorupcyjnych na amerykańskich i europejskich firmach.


22 czerwca grupa robocza Corum wzięła udział w obradach Сompliance Club w ACC (Amerykańska Izba Handlowa). Temat przedsięwzięcia "Jak zbudować efektywny Program Antykorupcyjny, który obroni waszą kompanię?" zawierał on szereg pytań, dotyczących biznesu :

 - wykonanie wymagań amerykańskiego antykorupcyjnego ustawodawstwa za granicą;

 - elementy efektywnego Programu Antykorupcyjnego: oczekiwania zachodnich regulatorów;

- doświadczenie wprowadzenia Programu Antykorupcyjnego w ukraińskiej kompanii.

W czwartek 25 czerwca Corum wziął udział w obradach grupy roboczej kontrolnych służb subholdingów Grupy SCM  w sprawie implementacji antykorupcyjnych wymagań Ustawy Ukrainy "O uprzedzeniu korupcji".


Program Antykorupcyjny będzie przyjęty w Corum w najkrótszym terminie, o nim będą poinformowane wszyscy współpracownicy w trybie spotkań informacyjnych i publikacji w Mediach wewnętrznych .

 


Возврат к списку