рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Corum Group zregenerowaіa 100 sekcji obudowy zmechanizowanej

27.01.2014

Podczas remontu kapitalnego obudów zmechanizowanych przeprowadzono prace maj№ce na celu zwiкkszenie resursu /okresu miкdzy remontami/ hydrauliki siіowej, wyposaїono równieї urz№dzenia w now№ aparaturк steruj№c№.

Dziкki przeprowadzonym pracom zdolnoњж robocza urz№dzeс osi№gnкіa poziom nowych wyrobów. Doceniaj№c wysok№ jakoњж remontu kapitalnego kierownictwo GP "Antracyt" wysіaіo do regeneracji w Corum Group kolejne 100 sekcji obudowy zmechanizowanej.


Возврат к списку