рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

"Corum Druїkowska Fabryka budowy maszyn" zorganizowaіa konkurs twуrczoњci dzieci, mieszkaсcуw szkoіy-internatu

"Corum Druїkowska Fabryka budowy maszyn" zorganizowaіa konkurs twуrczoњci dzieci, mieszkaсcуw szkoіy-internatu
15.06.2015

"Taka impreza dla wychowaсców szkoіy-internatu w Druїkowie odbywa siк po raz pierwszy, ale mamy zamiar zrobiж z tego dobr№ tradycjк. To nasz wkіad w їycie spoіeczne miasta", – zauwaїa dyrektor "Druїkowska Fabryka budowy maszyn" Wіodzimierz Dachow.


Klika dni temu przedstawiciel Zwi№zku mіodzieїy przedsiкbiorstwa Lilia Seliwanowa odwiedziіa wychowaсcуw szkoіy-internatu, w imieniu firmy podziкkowaіa za udziaі oraz wrкczyіa prezenty za objкte miejsca - zestawy do twуrczoњci.


Возврат к списку