ciana pod klucz od Gornych maszyn dla rosyjskiej kopalni

11.01.2013

Na wchodzcym w skad NPK „Gornyje maszyny” zakadzie „Gorowski Zakad Budowy Maszyn” wyprodukowano i przekazano górnikom kopalni „Obuchowskoje” sprzt cianowy i chodnikowy dla nowej ciany, której oddanie do eksploatacji odbdzie si wiosn biecego roku. Jest to maszyna wiercco – adujca (MW), pozwalajca na zwikszenie czasu prowadzenia górniczych prac przygotowawczych metod wiercenia wybuchowego, i kombajn cianowy UKD 400, wyposaony w system zdalnego sterowania za pomoc pulpitu radiowego, co zwiksza bezpieczestwo pracy górników w przodku.

Górnicy przeszli specjalne przeszkolenie, pozwalajce na zwikszenie efektywnoci wykorzystania dostarczanych urzdze. Oprócz informacji o specyfice konstrukcyjnej i specyfice eksploatacji tych urzdze, gocie odwiedzili jedn z kopal, gdzie z powodzeniem pracuje podobny sprzt. Jak powiedzia Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”, tworzc „klientom Kompanii moliwo zapoznania si z produkowanymi przez nas wyrobami jeszcze zanim zaczn pracowa w rzeczywistych warunkach, pomagamy zapewni maksymaln wydajno i bezawaryjn eksploatacj w cigu caego gwarancyjnego okresu pracy”.


W przedsibiorstwach NPK „Gornyje maszyny” obecnie produkowane s i inne urzdzenia, pozwalajce zapewni kompleksowe wyposaenie nowej ciany. W szczególnoci w „Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn” (wchodzi w skad NPK „Gornyje maszyny”) odbywa si produkcja 172 sekcji zmechanizowanej obudowy. Ponadto górnikom z Obwodu Rostowskiego bdzie dostarczony przenonik cianowy SP326 i przenonik chodnikowy SP251.

Nowa ciana o dugoci 260 metrów i eksploatacyjnej miszoci pokadu 1,28 metra pozwoli po osigniciu planowych wskaników na wydobycie co najmniej 1850 ton wgla na dob.