рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Badania nowego sprzкtu

22.07.2009

Zamiast dostarczanych z Rosji maszyn 2PNB2B podjкto decyzjк o budowie maszyny wierc№co – іaduj№cej BPR, umoїliwiaj№cej zwiкkszenie postкpu prowadzenia prac przygotowawczych w wyrobiskach górniczych metod№ strzaіow№, o podniesionych wskaџnikach niezawodnoњci i dіugowiecznoњci. Maszyna jest przeznaczona do zaіadunku urobku, rozkruszonego metod№ strzaіow№, do wagonów, na przenoњniki lub inny њrodek transportu, do podnoszenia i instalowania elementów obudowy podczas dr№їenia wyrobisk o przekroju od 8 m. kw., w skaіach o wytrzymaіoњci δњc< 112MPa.

Obecnie maszyna BPR przeszіa badania przemysіowe i zostaіa przekazana do produkcji seryjnej.


Возврат к списку