Ambasador USA: "Ja naprawd doceniam wysiki Rinata Achmetowa, ktry zrobi chyba najwicej, ni ktokolwiek inny w tym kraju, eby zapewni dostawy ywnoci oraz ubra dla ofiar przemocy na Donbasie" - "Ukraiskie wiadomoci"

Ambasador USA: "Ja naprawd doceniam wysiki Rinata Achmetowa, ktry zrobi chyba najwicej, ni ktokolwiek inny w tym kraju, eby zapewni dostawy ywnoci oraz ubra dla ofiar przemocy na Donbasie" - "Ukraiskie wiadomoci"
27.01.2015

Cytat: "... Ukraiski rzd powinien podejmowa odpowiednie kroki w celu wspierania dostaw pomocy humanitarnej, któr Ukraicy chc zapewni swoim rodakom na Wschodzie. Ja naprawd doceniam wysiki Rinata Achmetowa, ktry zrobi chyba najwicej, ni ktokolwiek inny w tym kraju, eby zapewni dostawy ywnoci oraz ubra dla ofiar tej przemocy, ktra ma miejsce na Donbasie. Wszystkie otrzymane przeze mnie dowody wiadcz, e pomoc, ktr on dostarcza jest zgodna z prawem i powinna otrzyma zielone wiato, eby zapewni jej dostaw odbiorcom. Chciabym, eby inni ukraiscy oligarchowie byli tak samo hojni, wydajc miliony hrywien na zaspokojenie potrzeb dotknitej wojn ludnoci na Donbasie. Nie wspominajc ju o humanitarnych i moralnych aspektach, dla Ukraicw w ogle jest wane pokaza mieszkacom Donbasu, e o nich nie zapomnieli. Pokaza, e Ukraicy nie uwaaj wszystkich ludzi, ktrzy pozostali na terenach zajtych przez LNR oraz DNR "mniej" Ukraicami, ni tych, ktrzy mieszkaj we Lwowie, Winnicy, Iwano-Frankowsku"