4800 sekcje zmechanizowanej obudowy rocznie moe by zmodernizowane przez Gornyje maszyny dla swoich klientw

25.12.2012
Nowy wydzia remontowy pozwala na dwukrotne skrócenie czasu remontu kapitalnego standardowego kompleksu cianowego (okoo 130 sekcji obudowy zmechanizowanej) z 2 do 1 miesica. Pozwoli to górnikom na zwikszenie wielkoci produkcji i przyspieszy oddanie do eksploatacji nowych cian.

„Rozwój wydziaów remontowych to jeden ze skadników naszej strategii w serwisie. W tym roku otworzylimy ju trzy wyspecjalizowane stanowiska w Ukrainie i Rosji, zainwestowawszy w nie ponad 50 milionów hrywien. Razem z wprowadzeniem wydziaów remontowych rozwijamy dostawy oryginalnych czci zapasowych i proponujemy klientom pogwarancyjny serwis urzdze”, - powiedzia Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”.

Na wydziale na powierzchni 11,5 tys. m2 znajduje si 100 jednostek urzdze technologicznych. Wród nich wysoce technologiczne systemy napawania firmy Fronius (Austria) – wiatowego lidera w produkcji urzdze spawalniczych, rutownice do oczyszczania wielkogabarytowych czci i czci dwigowo – podporowej sekcji obudowy, lakiernia przelotowa, mechanizmy podnoszce.

Prezentacj wydziau remontowego odwiedzili przedstawiciele najwikszych zjednocze wydobycia wgla w Ukrainie. Podczas wycieczki po wydziale gocie zaznajomili si z moliwociami technologicznymi i zdolnoci konkurencyjn nowego serwisu.

Przypomnijmy, e w tym roku NPK „Gornyje maszyny” uruchomia wydziay remontowe w m. Gorowka, nie odbywa si remont kombajnów cianowych i chodnikowych, i w m. Kamiesk – Szachtinski (Obwód Rostowski, Rosja), w którym przeprowadza si remont sekcji obudowy zmechanizowanej i innych urzdze górniczo – kopalnianych dla rosyjskich klientów Kompanii. W cigu poprzedniego pórocza na stanowisku remontowym w m. Gorowka wyremontowano ju 7 kombajnów cianowych, jeszcze 14 sztuk jednostek technicznych jest remontowane.