Swietana Surowa

Swietana Surowa

Dyrektor Corum Source

Zacza prac w Kompanii w styczniu 2012 roku. Od momentu przyjcia do kompanii, stana na czele Departamentu budownictwa Corum Source, stosujc efektywne metody kierownictwa. W kwietniu 2014 roku zostaa mianowana zastpc dyrektora , a w marcu 2015 - Dyrektorem Corum Source.

Przy jej bezporednim uczestnictwie, jako eksperta budownictwa kapitalnego, zosta zrealizowany szereg strategicznych projektów Corum, w tym wsparcie i opieka projektu pilotaowego zamiany urzdze dwigowych kopalni im. Bohaterw Kosmosu i outsourcing zabezpieczenia transportowego „Corum Krzyworoskie zakady sprztu grniczego".

Projekt "Przemieszczenie i ksztatowanie alternatywnych miejsc pracy w Kijowie, Charkowie i Krzywym Rogu", zrealizowany pod kierownictwem Swietany, pozwoli kompanii nie straci najwikszy kapita - czyli ludzi pracy. Dziki efektywnej pracy zespou Corum Source, udao si stworzy wicej 800 miejsc roboczych, a centralne biuro w Kijowie o powierzchni 3500 metrw kwadratowych, oddane zostao za rekordowe 1,5 miesica.

Z wstpem na stanowisko Dyrektora Corum Source, Swietana kontynuuje podwyszenie efektywnoci funkcji nie profilowych : ewidencji ksigowej, administrowania kadrowego, optymalizacji procesw logistycznych, nadania jakociowego IT - serwisu, bada laboratoryjnych , stosujc najlepsze metody sterowania procesami insourcingu i outsourcingu.

Ma dowiadczenia zwizane z realizacj projektw infrastrukturalnych. Przed przyjciem do Corum Swietana Surowa obejmowaa stanowisko kierownika Donieckiej filii kompanii inynierskiej Sp. z o.o. "CHEKS" i zrealizowaa szereg udanych projektw w Sp. z o.o. "ALTKOM GRUP".

Swietana zdobya dwa wysze wyksztacenia: managera organizacji, po ukoczeniu Donieckiego Pastwowego Uniwersytetu Gospodarki i Handlu im. Tugan-Baranowskiego, i inyniera budowlaca Donbaskiej Narodowej Akademii Budownictwa i Architektury.