Jakow Sidlarenko

Jakow Sidlarenko

Dyrektor Generalny Corum Group

Jakow Sidlarenko zosta mianowany na stanowisko dyrektora generalnego Corum Group z dnia 22 kwietnia 2015 roku. Posiada znaczce dowiadczenie w zarzdzaniu finansowym i dobrze zna specyfik brany budowy maszyn. Od roku 2010 by odpowiedzialny za rozwój biznesu w brany budowy maszyn grupy SKM, by czonkiem rady nadzorczej Сorum Group.

Pan Sidlarenko jest specjalist od zarzdzania inwestycjami, z jego bezporednim uczestnictwem w dziaaniach rady nadzorczej Сorum Group zostay podjte strategiczne decyzje dotyczce rozwoju, ktre umoliwiy wzmocni pozycj lidera na Ukrainie, zwikszy udzia w rynkach WNP oraz wyj na rynki Europy i Azji.

Przed objciem stanowiska menadera ds inwestycji w SKM, obejmowa stanowisko wiceprzewodniczcego departamentu pocze i przej banku Konkord Kapita, gdzie zawar kilka duych umw nabycia wikszociowych udziaw ukraiskich i biaoruskich firm, wspomaga restrukturyzacj przedsiwzi oraz projekty skierowane na zaczenie rodkw finansowych.

W latach 2002-2007 prowadzi audyt oraz zajmowa si wsparciem transakcji w jednej z najwikszych midzynarodowych firm Wielkiej Czwrki - PricewaterhouseCoopers.


W 2001 roku ukoczy Kijowski Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet na kierunku Zarzdzanie Bankowe. Zaczyna sw karier na stanowisku specjalisty ds kredytw w banku "Awal", pniej pracowa jako zastpca kierownika wydziau zarzdzania ryzykiem rynkowym w Oszadbanku.