Andrej Afinogenow

Andrej Afinogenow

Dyrektor ds. obsugi prawnej

Andrej Afinogenow posiada 12-letnie dowiadczenie w zakresie prawa.


W 2010 roku przyszed do firmy Corum na stanowisko zastpcy dyrektora ds. obsugi prawnej. W 2011 roku zosta mianowany dyrektorem ds. obsugi prawnej.

Pod jego kierownictwem zosta wdroony elektroniczny system zatwierdzania dokumentów, zosta udoskonalony mechanizm ochrony wasnoci intelektualnej.

Bra czynny udzia w tworzeniu systemu korporacyjnego zarzdzania firm, ktry przyczyni si do poprawy efektywnoci zarzdzania oraz przyspieszenia procesw decyzyjnych.


Wczeniej Andrej Afinogenow z powodzeniem kierowa departamenty wsparcia prawnego w przedsibiorstwie pastwowym "Ukrpoczta", komercyjnych bankach "Actiw-Bank" i "BTA Bank". Od 2002 do 2007 roku pracowa w korporacji "Ukrpodszypnik", gdzie pracowa zaczynajc od radcy prawnego do szefa dziau prawnego korporacji.