Aleksji ytnik

Aleksji ytnik

Dyrektor Corum Shahtspetsstroy

Aleksji ytnik przyszed do firmy w styczniu 2011 roku na stanowisko kierownika Departamentu wsparcia prac projektowych. Ze wzgldu na due dowiadczenie i wysok skuteczno w marcu 2012 roku zosta mianowany na kierownika Departamentu transportu kopalnianego, a w padzierniku 2012 roku zosta mianowany zastpc dyrektora Departamentu projektów infrastrukturalnych.

Z jego udziaem zosta wdroony projekt pilotaowy z wymiany podnonika CSz5x4 oraz odbyo si przejcie na model OEM-produkcji, ktry sta znaczcym krokiem w zwikszeniu skutecznoci procesw biznesowych w firmie.

Od pocztku 2015 roku Aleksji ytnik - p.o. Dyrektora Departamentu projektw infrastrukturalnych.

Sw prac rozpoczyna w fabryce Donieckgormasz, w ktrej przeszed drog od inyniera-konstruktora do zastpcy gwnego konstruktora. Posiada tytu magistra w specjalizacji "Sprawa grnicza".